HMS

HMS

Optonet as setter HMS meget høyt under utførelse av våre arbeidsprossesser.

 • Alle våre ansatte blir kurset for å kunne gjennomføre våre aktiviteter på en sikker og tilfredsstillende måte.
 • Uansett arbeidsoppdrag analyseres sikkerheten på oppdraget av prosjektledelse sammen med utførende.
 • Vi har et sykefravær som er godt under 1%. Vi har en meget stabil arbeidsstokk, med tillitsmann og hovedverneombud
 • Vi bruker kvalitetssikringssystemet til "Totalkontroll", og har sentral godkjenning for bygging av mastefundamenter/mobilsiter
 • Vi har avtale med "Franzefoss" om kildesortering og henting av avfall/spesialavfall
 • Vi er medlem av "Bedriftshelsetjeneste Sør" i Søgne
 • Vi har avtale med "Bilen din" om innkalling til EU kontroll og utførelse av feil på våre kjøretøy
 • Vi har avtale med Würth om kontroll av vårt sikkerhetsutstyr
 • Kontakt

  Postadresse Pb. 1146, 4883 Søgne
  Besøksadresse Birkedalsveien 66, 4640 Søgne
  Telefon 416 20 840