Prosjekter

Fiber

Vi har i 2014 hatt mye arbeid med fiberstrekking, blåsing og innstrekk til hus for flere store samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2015. Og arbeidet pågår i hele sør-Norge. Vi har tilgang på ressurser innen strekking, skjøting og blåsing.