Prosjekter

Autorisasjoner

Optonet as innehar følgende sentrale godkjenninger for bygging av mobilstasjoner:

  • Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner, tiltaksklasse 1, gyldig til 20.10.18
  • Prosjektering av konstruksjonssikkerhet, tiltaksklasse 2, gyldig til 18.12.18
  • Søker (alle typer tiltak) tiltaksklasse 2, gyldig til 18.12.18
  • Prosjektering av brannkonsept, tiltaksklasse 1, gyldig til 18.12.18.