Prosjekter

Swap

Vi hadde i 2014 4 team som jobber med oppgradering (swapping) av mobilstasjoner for NetCom.

I løpet av 2015 har vi også jobbet for Otera XP og OneCo , og det siste halvåret av 2015 for SiteService innenfor utrulling/oppgradering/swap til 4G på siter tilhørende ICE/Telenor og NetCom.

I 2016 fikk vi oppdrag med BULL prosjektet for Telia med oppgradering av hytter på mobilstasjoner.  Dette ble etter hvert utvidet til også å innbefatte bygging av aggregater på stasjonene som strøm-back up.  Dette arbeidet har også pågått i 2017