Referanser

Noen prosjekter

Utbyggingsleder kabel TV i Tromsø og Kristiansand, Gjæävle og Stockholm

Per Bergheim 1988-1997

Fiberutbygging til kameraovervåkingssystemene for Gardermobanen mellom Oslo S og Gardermoen

Per Bergheim 1994

Prosjektleder, Prosjektconsult/fibernett «Litauen , Polen»

Per Bergheim 1995-1997

ABB Sveits /prosjektleder fibernettutbygging «Saudia Arabia, Sudan»

Per Bergheim 1996-1998

Fiber utbygging for Viken fiber Oslo

Per Bergheim 2009-2010

Skjøting og testing av sjøkabel på strekningen Trondhjem-Narvik for Salten kraft

Per Bergheim, 2010

Optotriangel, Sverige (fiberutbygging) Prosjektledelse for bygging av 6000 km fiberkabel + stasjonsarbeider for Svenska kraftnett og Tele 2. Arbeidsgiver Statsnett entreprenør as.

Arild Martinsen, 1999-2000 

Prosjektledelse bygging av 7 mobilsiter for Telenor. Komplett med jording, fundament, hytte, mast og kabling. Arbeidsgiver: Betong og Tre

Arild Martinsen, 2007-2012

Bygd ca 100 mobilsiter for Teleonr og TeliaSonera (NetCom) i Sør Norge (opptil Trondheim). Mastene bygges komplett, klare for driftsetting, ferdig dokumentert og målt.

Optonet v/prosjektleder Arild Martinsen, 2012-2015