Nyheter

Sentral godkjenning

Optonet as har fra oktober 2015 Sentral godkjenning for bygging av betongkonstruksjoner og har utvidet godkjenningen til å dekke ytterligere fagområder, gjennom ingeniør Jarle Bergheim.